Ksiegarstwo.pl – Na sprzedaż w Aftermarket

Na sprzedaż !!

Witajcie domena ksiegarstwo.pl wystawiona została na sprzedaż w serwisie Aftermarket

Księgarstwo – działalność gospodarcza polegająca na rozpowszechnianiu książek zgodnie z programem wydawniczym dzięki sieci księgarń.
Termin „księgarstwo” występuje w dwóch znaczeniach:
W powszechnym rozumieniu oznacza ogół czynności mających na celu gromadzenie asortymentu książek, także map, rycin, nut czy płyt i kaset z nagraniami i oferowanie go klientom. Charakterystyczną cechą księgarstwa jest fakt, że prowadzi jednocześnie działalność handlową wymagającą stosowania rachunku ekonomicznego, czyli zasad racjonalnego gospodarowania oraz działalność kulturalną, udostępniającą dzieła naukowe, popularnonaukowe, zawodowe i literackie. Tym samym przyczynia się do rozszerzenia uczestnictwa społeczeństwa w kulturze.
Księgarstwem nazywa się również dyscyplinę w obrębie nauki o książce. Potrzeba ukształtowania tego działu nauki wynikła z konieczności kształcenia pracowników księgarstwa, stałego podwyższania ich kwalifikacji.
Rozróżnia się:
Księgarstwo nakładowe – księgarze-nakładcy prowadzili działalność wydawniczą w swojej firmie lub zlecali druk; księgarz miał na składzie tylko własne książki.
Współcześnie prawie każda księgarnia ma charakter asortymentowej (prócz księgarni wydawnictw). W zależności od formy pracy rozróżnia się: komis (zakup książek z prawem zwrotu), księgarstwo antykwaryczne (sprzedaż książki dawnej i wyczerpanej), kolportaż (bezpośrednie rozprowadzania książek w środowiskach oddalonych od księgarń).

Zapraszamy do składania ofert.

Możliwość zakupu domeny na raty bądź dzierżawy.

Link do oferty: ksiegarstwo.pl

Giełdy domen internetowych

Czym jest giełda domen?

Giełda domen często nazywana jest rynkiem nieruchomości XXI wieku. Giełda umożliwia wygodny obrót domenami internetowymi rynku wtórnego. Rynek domen internetowych jest co raz mniejszy. Większość dobrych domen już jest dawno zajęta, a część z nich wystawiona już na giełdach domen internetowych.

Zapraszamy na najbardziej popularne Polskie giełdy domen internetowych:

https://aftermarket.pl
Biznes zaczyna się od domeny. Znajdź swoją.
https://premium.pl
Domeny premium.